คุณต้องได้รับความสนใจจากผู้ดูเว็บไซต์นานแค่ไหน?

ไม่ว่าคุณจะใช้เงินไปกับการสร้างเว็บไซต์ธุรกิจมากแค่ไหนผู้ชมจะออกไปอย่างรวดเร็วหากไม่ให้ความสนใจ จากข้อมูลของ Nielsen Norman Group ผู้ชมมักจะออกจากเว็บไซต์ภายใน 10 ถึง 20 วินาที คุณจะไม่ได้รับโอกาสครั้งที่สองในการสร้างความประทับใจแรกพบ การใช้กลยุทธ์บางอย่างช่วยให้คุณสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้นานขึ้นในขณะที่สร้างผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและรายได้ใหม่ ๆ

ภาพรวม

ผู้คนมีช่วงความสนใจสั้น ตาม Statisticbrain.com แปดวินาทีคือช่วงความสนใจของคนโดยเฉลี่ยและมีเพียง 28 เปอร์เซ็นต์ของคำที่อ่านบนหน้าเว็บโดยเฉลี่ย แทนที่จะเสียเวลาและเงินในการสร้างหน้าเว็บแบบข้อความเท่านั้นให้ลดข้อความลงและใช้รายการที่ดึงดูดความสนใจเช่นวิดีโอรูปภาพและสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

วัตถุประสงค์

ผู้ชมเว็บไซต์ไม่ว่าง ด้วยหลายสิ่งหลายอย่างที่แข่งขันกันเพื่อแย่งชิงความสนใจพวกเขาจึงไม่มีเวลาคิดหาจุดประสงค์ของเว็บไซต์ของคุณ พวกเขาต้องการให้คุณพูดกับพวกเขาไม่ใช่ที่พวกเขา การนำเสนอข้อมูลเว็บไซต์ของคุณด้วยวิธีที่เข้าใจง่ายและมุ่งเน้นช่วยให้ผู้ชมพิจารณาได้ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจของคุณจะเพิ่มมูลค่าให้กับชีวิตหรือแก้ปัญหาของพวกเขาได้อย่างไร

สี

การเลือกสีเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับธีมเว็บไซต์ของคุณช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ชม ทุกสีมีความหมายทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง จากข้อมูลของ Color Wheel Pro สีแดงเป็นสีที่รุนแรงทางอารมณ์ที่กระตุ้นความรู้สึกถึงพลังความปรารถนาและความรัก ในขณะที่สีเหลืองทำให้เกิดความรู้สึกสนุกสนานมีความสุขและสติปัญญา การใช้ชุดสีที่เหมาะสมสามารถส่งผลต่ออารมณ์ของผู้ชมและทำให้พวกเขามีส่วนร่วม

เนื้อหาที่มีคุณค่า

ผู้ชมเว็บไซต์ต้องการทราบเกี่ยวกับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณมากกว่าคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ประโยชน์อธิบายว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณจะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไรในขณะที่คุณลักษณะจะอธิบายถึงฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์หรือบริการ พวกเขายังต้องการเนื้อหาที่มีคุณค่า การนำเสนอรายการฟรีพร้อมหัวเรื่องที่น่าสนใจเช่นคำแนะนำวิดีโอบทความและ e-book ดึงดูดความสนใจของผู้ชมและกระตุ้นให้พวกเขาอยู่ได้นานขึ้น