อะไรคือองค์ประกอบสำคัญของการวางแผนที่มีประสิทธิผลภายในองค์กร?

แผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมีความสำคัญต่อการได้รับเงินทุนและเพื่อเป็นแนวทางในการเริ่มต้นธุรกิจของคุณ ในขณะเดียวกันคุณต้องพัฒนาแผนธุรกิจภายในเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานประจำวันของคุณ ทุกสิ่งตั้งแต่ผู้ที่จะโทรหาลูกค้าไปจนถึงวิธีการจัดโครงสร้างทีมบริหารของคุณและประเภทของการตลาดที่คุณมีส่วนร่วมเป็นองค์ประกอบสำคัญของแผนองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

สรุป

บทสรุปสำหรับผู้บริหารให้พิมพ์เขียวสำหรับธุรกิจและโครงการวัตถุประสงค์โดยรวมของ บริษัท ของคุณ บทสรุปเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนของคุณเพราะจะชี้นำส่วนอื่น ๆ ทั้งหมดของแผนของคุณ รวมคำแถลงพันธกิจในบทสรุปที่อธิบายธุรกิจของคุณโดยสรุป อธิบายสินค้าและบริการของคุณตลอดจนที่ตั้ง บริษัท ของคุณและประวัติโดยย่อของธุรกิจ สรุปควรมีข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและเป้าหมายและการคาดการณ์ในอนาคตของคุณ

สินค้าและบริการ

ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณขายเป็นฐานการดำเนินงานของคุณและจำเป็นต้องกำหนดรายละเอียดในขั้นตอนการวางแผนของคุณ ขอบเขตของธุรกิจของคุณควรระบุไว้อย่างชัดเจนในแผนกลยุทธ์ของคุณ รวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขายและราคาวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลักของคุณและบริการหรือสินค้าเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าของคุณอย่างไร รวมแผนการเพิ่มเติมที่คุณคาดว่าจะทำในอนาคตรวมถึงแผนการเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ตามที่กำหนดโดยการวิจัยตลาดของคุณ

การตลาด

ในขณะที่คุณสามารถสัมผัสกับตลาดเป้าหมายของคุณในบทสรุปให้รวมรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลประชากรของลูกค้าที่คุณต้องการและช่องทางที่คุณวางแผนจะเข้าถึงลูกค้าเหล่านั้น แผนการตลาดของคุณควรเน้นกลยุทธ์ของคุณและรวมจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสิ่งหลังและปรับปรุงอดีต นำการวิเคราะห์ทั้งภายในและภายนอกเพื่อกำหนดแผนของคุณ สิ่งสำคัญคือต้องเน้นย้ำถึงโอกาสในการเติบโตที่ระบุไว้ในแผนของคุณ

ฟังก์ชั่น

แผนภายในสำหรับองค์กรของคุณประกอบด้วยคำจำกัดความของบทบาทต่างๆที่พนักงานของคุณจะมีบทบาทในธุรกิจ ใช้เอกสารการวางแผนเพื่ออธิบายหน้าที่ของพนักงานของคุณที่เกี่ยวข้องกับสายการบังคับบัญชา ผู้จัดการและหัวหน้างานดำเนินการอย่างประสบความสำเร็จเมื่อได้รับคำแนะนำที่ชัดเจนและตระหนักถึงความรับผิดชอบของแต่ละคน โดยเน้นบทบาทของพนักงานแต่ละคนใน บริษัท คุณจะแสดงให้เห็นว่าหน้าที่ต่างๆทำงานร่วมกันเพื่อความสำเร็จของ บริษัท อย่างไร รวมทิศทางสำหรับการสื่อสารเพื่อรักษาการดำเนินงานที่ราบรื่น