วิธีการวางแผนและขยายการลงทุนทางธุรกิจ

วัตถุประสงค์ของการวางแผนธุรกิจคือการพัฒนาชุดขั้นตอนเชิงตรรกะเพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตหรือพิมพ์เขียวในการสร้างกิจการที่มีโอกาสที่ดีที่สุดในการประสบความสำเร็จในตลาดการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้จะถูกคาดการณ์พร้อมกับรายได้ที่คาดการณ์ไว้ ตัวเลขการคาดการณ์เหล่านี้จะถูกเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงเป็นระยะเพื่อวัดความก้าวหน้าของ บริษัท ไปสู่เป้าหมายและเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดรายได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และกลยุทธ์

วางแผนการร่วมทุนทางธุรกิจ

1

สร้างวิสัยทัศน์ของคุณ ลองนึกภาพว่า บริษัท ที่คุณตั้งใจจะสร้างมีขนาดใหญ่เพียงใดและกิจการของคุณจะประสบความสำเร็จในระยะเวลาสามถึงห้าปี วิสัยทัศน์ของเจ้าของร้านค้าปลีกอาจจะสร้างร้านค้าขนาดเล็ก 10 แห่งภายในเวลานั้น

2

กำหนดความต้องการของตลาด ประมาณขนาดของตลาดของคุณหรือจำนวนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า กำหนดประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณให้กับลูกค้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังนำผลิตภัณฑ์และบริการออกสู่ตลาดซึ่งลูกค้าจะมีความต้องการซื้ออย่างมากเนื่องจากผลประโยชน์นั้นมีความสำคัญมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่คู่แข่งสามารถให้ได้

3

กำหนดรูปแบบธุรกิจ อธิบายรายได้ต่างๆที่ บริษัท ของคุณจะมีและปัจจัยเชิงโครงสร้างเกี่ยวกับ บริษัท ของคุณที่จะนำไปสู่การทำกำไร บริษัท ผู้ผลิตอาจมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการบริการและการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านโครงสร้าง ได้แก่ ค่าโสหุ้ยที่ต่ำและต้นทุนสินค้าที่ขายได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

4

วิเคราะห์การแข่งขันของคุณ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีหรือหลักของความได้เปรียบในการแข่งขันและจุดอ่อนของพวกเขาคืออะไร

5

พัฒนาแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ อธิบายวิธีการทางการตลาดที่คุณจะใช้เพื่อให้ลูกค้ารู้จัก บริษัท ของคุณและกลยุทธ์การขายที่คุณจะใช้เพื่อกระตุ้นให้พวกเขาซื้อสินค้าจากคุณ

6

จัดทำแผนบุคลากร กำหนดทรัพยากรบุคคลที่จำเป็นในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ บริษัท ระบุทักษะและประสบการณ์ที่คุณต้องการทีมของคุณเป็นกลุ่มเพื่อที่จะบริหาร บริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7

เตรียมแผนทางการเงิน. แผนทางการเงินหรือการคาดการณ์จัดทำขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์สเปรดชีต ดำเนินการประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายเดือนต่อเดือน

ขยายกิจการทางธุรกิจ

1

ประเมินความก้าวหน้าของคุณ พิจารณาผลการดำเนินงานโดยรวมของ บริษัท อย่างละเอียดอย่างน้อยปีละครั้ง ระบุพื้นที่ที่สำคัญที่สุดในการปรับปรุงเพื่อขยายธุรกิจต่อไป

2

แสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ลองนึกถึงตลาดเป้าหมายใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงและผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ที่คุณสามารถทำตลาดกับฐานลูกค้าประจำของคุณ

3

ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน อัปเกรดระดับการบริการลูกค้าของคุณอย่างต่อเนื่องซึ่งจะทำให้เกิดธุรกิจซ้ำจากลูกค้าที่พึงพอใจเหล่านี้ คิดค้นวิธีการดำเนินงานของ บริษัท ในลักษณะที่น้อยลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งจากมุมมองด้านเงินทุนและทรัพยากรบุคคล