วัฒนธรรมในสถานที่ทำงานที่ดีต่อสุขภาพ

ธุรกิจขนาดเล็กของคุณขึ้นอยู่กับการสร้างวัฒนธรรมในที่ทำงานที่ดีต่อสุขภาพซึ่งคุณและพนักงานของคุณจะประสบความสำเร็จ สร้างบรรยากาศที่พนักงานปลอดภัยสะดวกสบายมีคุณค่าและได้รับความช่วยเหลือ ใช้ความสามารถในการจัดการของคุณเพื่อตอบสนองความต้องการคาดการณ์ปัญหาและเน้นการทำงานเป็นทีม ทำให้ธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจที่มีการหมุนเวียนของพนักงานต่ำและมีขวัญกำลังใจสูง

ความหลากหลาย

พนักงานที่หลากหลายจะช่วยจัดหาวัฒนธรรมในการทำงานที่ดีต่อสุขภาพสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของคุณ การจ้างคนที่มีเชื้อชาติอายุเพศความสามารถและบุคลิกที่แตกต่างกันจะช่วยให้คุณมีบุคลากรที่น่าสนใจ ความแตกต่างของพนักงานทำให้เกิดแรงบันดาลใจอย่างมากในการสร้างแนวคิดและโครงการใหม่ ๆ สำหรับ บริษัท

ความปลอดภัย

สถานที่ทำงานที่ปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ สถานที่ทำงานของคุณควรได้รับการซ่อมแซมที่ดีและควรจัดการปัญหาเกี่ยวกับการบำรุงรักษาโดยเร็วก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้น พนักงานควรได้รับหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดี ตรวจสอบพื้นที่ทำงานทั้งหมดอย่างสม่ำเสมอเพื่อหาอันตราย

ความคิดสร้างสรรค์

สถานที่ทำงานที่ดีต่อสุขภาพเป็นสถานที่ที่ความคิดสร้างสรรค์ไหลเวียน กระตุ้นให้พนักงานของคุณระดมความคิดวางแผนและนำเสนอแนวคิดที่แปลกใหม่และมุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้ก้าวไปข้างหน้า สำรวจวิธีต่างๆในการทำสิ่งต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดนิ่งและจุดประกายจินตนาการ จัดประชุมบ่อยครั้งซึ่งคุณเปิดพื้นที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการคิด

มีโครงสร้าง

สถานที่ทำงานต้องได้รับการจัดโครงสร้างเพื่อให้มีประสิทธิผล ตามที่ Jackson & Schmidt ต้องมีทิศทางที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ คุณต้องมีการกำหนดบทบาทเฉพาะให้กับพนักงานแต่ละคนเพื่อให้ บริษัท ดำเนินธุรกิจได้ โครงสร้างที่ดีเป็นกรอบในขณะที่ไม่ขัดขวางความคิดและแรงบันดาลใจของพนักงาน วางแผนโครงสร้างที่จะช่วยให้พนักงานสามารถพึ่งพาได้ในขณะที่พวกเขาก้าวไปสู่จุดสูงสุดใหม่ในการทำงาน

บรรยากาศทีม

วัฒนธรรมในการทำงานที่อาศัยพนักงานร่วมกันเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ สร้างโครงสร้างที่คนงานต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันเพื่อผลิตสิ่งที่ดีที่สุด ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการสร้างชิ้นงานที่มารวมกันเมื่อพนักงานแต่ละคนผสานงานของตนกับคนรอบข้างเพื่อสร้างผลงานทั้งหมดที่ครอบคลุม

มีความยืดหยุ่น

ความยืดหยุ่นในตัวเองและพนักงานของคุณจะทำให้สถานที่ทำงานน่าอยู่ อย่าเกร็งในประเด็นที่ไม่ส่งผลต่อกำไรของคุณ ตัวอย่างเช่นอนุญาตให้เล่นวิทยุในสถานที่ของคุณ คุณจะพบว่าพนักงานจะเพลิดเพลินและมีพลังจากเสียงเพลง นอกจากนี้หากเป็นไปได้ให้พนักงานมีความยืดหยุ่นในการกำหนดชั่วโมงการทำงาน ความเต็มใจที่จะตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของพนักงานจะได้รับความไว้วางใจและความภักดีและสร้างวัฒนธรรมที่ยอดเยี่ยมในที่ที่คุณทำงาน

เน้นสุขภาพ

วัฒนธรรมในการทำงานที่ดีต่อสุขภาพมีพนักงานที่ได้รับโอกาสในการดูแลสุขภาพร่างกายทุกคน บางทีวิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนี้คือสิทธิประโยชน์ด้านการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพซึ่งช่วยให้คนงานได้พบแพทย์เป็นประจำ สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากจากข้อมูลของ Smart Business พนักงานที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในตำแหน่งประจำหลังโต๊ะทำงานมีแนวโน้มที่จะพัฒนาปัญหาสุขภาพรวมถึงโรคเรื้อรัง วิธีที่จะช่วยพนักงานในด้านสุขภาพของพวกเขาคือการสร้างพื้นที่ออกกำลังกายสำหรับพนักงานเพื่อใช้ในช่วงพักและรับประทานอาหารกลางวัน คุณยังสามารถเสนอการเป็นสมาชิกสโมสรสุขภาพเพื่อเป็นสิทธิประโยชน์ในการจ้างงาน วิธีอื่น ๆ ที่จะช่วยให้พนักงานดูแลตัวเองได้คือเสนอของว่างและน้ำดื่มที่ดีต่อสุขภาพแทนการวางโดนัทและใส่ตู้จำหน่าย