การสแกนที่อยู่ MAC บน iPad ด้วย NetScaler

ที่อยู่ MAC คือรหัสประจำตัวที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรที่ระบุส่วนประกอบทั้งหมดบนเครือข่าย เมื่อคุณเชื่อมต่อ iPad เข้ากับเครือข่ายโดยใช้บริการ Wi-Fi ที่อยู่ MAC จะถูกลงทะเบียนกับเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายโฮสต์ คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ Citrix NetScaler เพื่อสแกน IP และตรวจหาที่อยู่ MAC สำหรับอุปกรณ์ iPad ที่เชื่อมต่อ

1

คลิกปุ่ม "Start" ของ Windows บนคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ Citrix NetScaler แล้วพิมพ์ "cmd" ในช่องข้อความค้นหา กด "Enter" เพื่อเปิดพรอมต์คำสั่ง

2

พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อสแกนหาที่อยู่ MAC ของ iPad:

net config rdr iPadName

แทนที่ "iPadName" ด้วยชื่อ iPad ของคุณ

3

กด "Enter" เพื่อเรียกใช้การสแกน ซอฟต์แวร์ Citrix NetScaler จะค้นหาชื่อของ iPad และแสดงที่อยู่ MAC ในข้อความแจ้งเพื่อให้คุณตรวจสอบ