รายการตรวจสอบความขยันเนื่องจากในการผลิต

ขั้นตอนการสอบถามบุคคลที่ดำเนินการเมื่อตรวจสอบธุรกิจหรือโอกาสในการลงทุนเรียกว่าการตรวจสอบสถานะ การตรวจสอบสถานะเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับทุกธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ บริษัท ผู้ผลิตขนาดเล็ก รายการตรวจสอบการตรวจสอบสถานะธุรกิจช่วยให้ บริษัท เหล่านี้กลั่นกรองประเด็นสำคัญทั้งหมดของการดำเนินธุรกิจช่วยให้พวกเขาพบปัญหาและมุ่งเน้นทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง จำกัด ในพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง

ข้อมูลทางการเงิน

ผู้ผลิตรายย่อยต้องเก็บรักษาบันทึกทางการเงินที่เข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาใช้เงินทุนเพื่อขยายธุรกิจ รายการตรวจสอบการตรวจสอบสถานะรวมถึงการตรวจสอบแผนกการเงินและบัญชี กระบวนการที่ครอบคลุมแผนกบัญชี ได้แก่ ขั้นตอนการงบประมาณการเก็บบันทึกทางการเงินการติดตามต้นทุนและการควบคุมภายใน รายการที่กล่าวถึงแผนกการเงินของ บริษัท ได้แก่ การตรวจสอบว่า บริษัท เกี่ยวข้องกับการรักษาทรัพย์สินการ จำกัด หนี้สินและการจัดการเงินทุนอย่างไร

ความพยายามทางการตลาด

ธุรกิจการผลิตต้องไม่เพียง แต่เกี่ยวข้องกับวิธีการสร้างผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิธีที่จะนำเข้าสู่ตลาดการแข่งขัน รายการตรวจสอบความขยันเนื่องจากยังมีส่วนเกี่ยวกับวิธีจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับการตลาด งานเหล่านี้อาจรวมถึงการพัฒนาแผนการตลาดการวิจัยเกี่ยวกับคู่แข่งในตลาดและการวิเคราะห์ความต้องการและงบประมาณของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า รายการตรวจสอบจะรวมถึงรายการเกี่ยวกับโอกาสและความเสี่ยงของแผนการตลาดและความสามารถของ บริษัท ในการดำเนินการตามแผนภายในงบประมาณปัจจุบัน

การวิเคราะห์การจัดการ

ในธุรกิจขนาดเล็กความสามารถและทักษะของผู้บริหารระดับสูงมักเป็นความแตกต่างระหว่างธุรกิจที่เติบโตและธุรกิจที่ล้มเหลว รายการตรวจสอบการตรวจสอบสถานะประกอบด้วยการสร้างแผนผังองค์กรซึ่งสรุปบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งพร้อมด้วยประวัติส่วนตัวสั้น ๆ ของสมาชิกผู้บริหารระดับสูงแต่ละคน รายการตรวจสอบยังสามารถรวมถึงรายการเกี่ยวกับค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูงรวมถึงตัวเลือกหุ้นการแบ่งผลกำไรและโบนัส

ประเด็นทางกฎหมาย

สำหรับผู้ผลิตรายย่อยการฟ้องร้องความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์อาจเป็นค่าใช้จ่ายที่ทำให้หมดตัว แม้ว่า บริษัท จะชนะคดี แต่ก็ยังต้องออกค่าใช้จ่ายในการป้องกันตัวเองอยู่บ่อยครั้ง รายการตรวจสอบการตรวจสอบสถานะประกอบด้วยรายการต่างๆเช่นคดีที่รอดำเนินการกับ บริษัท ตลอดจนคดีที่ บริษัท ได้ดำเนินการกับบุคคลอื่น ๆ ส่วนกฎหมายของรายการตรวจสอบยังรวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการประกันอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐและรัฐบาลกลาง