วิธีการคำนวณของขวัญที่ไม่เป็นตัวเงินสำหรับการบริจาคเพื่อลดหย่อนภาษี

คุณทำความดีเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น แต่คุณยังสามารถช่วยเหลือตัวเองและธุรกิจของคุณได้ในขณะที่มอบให้ผู้อื่น คุณสามารถเรียกร้องการลดหย่อนภาษีอันมีค่าสำหรับการบริจาคเพื่อการกุศลที่คุณทำในระหว่างปี ครั้งต่อไปที่คุณรู้สึกใจกว้างลองมอบผลิตภัณฑ์ของคุณที่ขายไม่ออกหรืออุปกรณ์สำนักงานและเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ใช้แล้วให้กับองค์กรการกุศลในท้องถิ่น ไม่เพียง แต่คุณจะยิ้มให้กับคนที่ต้องการความช่วยเหลือเท่านั้น แต่คุณยังแสดงให้เห็นว่าธุรกิจของคุณใส่ใจและให้เงินคืนภาษีกับตัวเองมากขึ้น

1

ตรวจสอบสิ่งของทั้งหมดที่คุณบริจาคเพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพยุติธรรมถึงดีเยี่ยม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสื้อผ้าไม่มีคราบน้ำตาหรือคราบเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้รับความเสียหายจากโครงสร้างและสิ่งของทั้งหมดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน องค์กรการกุศลหลายแห่งจะรับสิ่งของที่มีสภาพไม่ดี อย่างไรก็ตามคุณไม่สามารถใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อลดหย่อนภาษีได้

2

ค้นหาร้านค้าที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและโฆษณาย่อยเพื่อค้นหามูลค่าของสินค้าที่คล้ายคลึงกันในสภาพเดียวกัน มูลค่านี้เรียกว่ามูลค่าตลาดยุติธรรมและเป็นจำนวนเงินที่คุณอาจหักออกจากการคืนภาษีของคุณ

3

นำสิ่งของที่มีมูลค่ามากกว่า $ 500 ไปให้มืออาชีพประเมิน ขอรับการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ประเมินเพื่อเก็บบันทึกภาษีของคุณ นี่เป็นข้อกำหนดของบริการสรรพากร หากไม่มีการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษรคุณจะไม่สามารถเรียกร้องการหักเงินสำหรับสินค้าที่มีมูลค่าเกิน $ 500 ได้

4

ขอรับใบเสร็จรับเงินจากองค์กรการกุศลสำหรับสิ่งของทั้งหมดที่คุณบริจาค ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีตัวแทนขององค์กรระบุคำอธิบายของแต่ละรายการตลอดจนมูลค่าในใบเสร็จรับเงินนี้ เก็บใบเสร็จรับเงินทั้งหมดพร้อมบันทึกภาษีของคุณเป็นเวลาอย่างน้อยสามปีหลังจากยื่น