วิธีกรอกใบกำกับสินค้า

ใบกำกับสินค้าคือเอกสารของสินค้าที่ขายและธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ส่งออกและผู้นำเข้า นอกจากจะเป็นใบเรียกเก็บเงินแล้วเจ้าหน้าที่ศุลกากรยังใช้ใบแจ้งหนี้ประเภทนี้เพื่อติดตามสิ่งที่กำลังจัดส่งและเพื่อกำหนดมูลค่า ใบแจ้งหนี้เป็นเอกสารหลักของการจัดส่งและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอาจถูกสร้างขึ้นตามเนื้อหา ใบกำกับสินค้ามีผลบังคับสำหรับธุรกรรมทั้งหมดระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายระหว่างประเทศ การกรอกใบแจ้งหนี้อย่างถูกต้องจะช่วยลดปัญหาในศุลกากรและทำให้การจัดส่งของคุณรวดเร็วขึ้น

1

เขียนชื่อ บริษัท และที่อยู่ของผู้จัดส่งที่ด้านบนของใบแจ้งหนี้การค้า ระบุชื่อผู้ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีด้วย ระบุข้อมูลเดียวกันสำหรับผู้รับหลังจากข้อมูลของผู้จัดส่ง

2

จดชื่อที่อยู่และข้อมูลติดต่อของผู้ซื้อหากเป็น บริษัท อื่นที่ไม่ใช่ผู้รับ หากคุณทราบหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อให้ใส่ข้อมูลนั้นด้วย

3

จัดสรรหมายเลขอ้างอิงหรือใบแจ้งหนี้ให้กับการจัดส่งและบันทึกไว้ในใบแจ้งหนี้ ตัวเลขเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการติดตามคำสั่งซื้อและการชำระเงิน

4

ระบุวันที่สั่งซื้อพร้อมกับวันที่จัดส่งคำสั่งซื้ออาจมีการสั่งซื้อล่วงหน้าเช่นเดือนหรือปีก่อนหน้า การระบุวันที่ทั้งสองจะช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อและการจัดส่งชัดเจน

5

อธิบายเนื้อหาของการจัดส่ง รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือสินค้าและการใช้งานมูลค่าของผลิตภัณฑ์วัสดุที่ใช้ในการพิจารณาความเปราะบางและความเป็นพิษขนาดและน้ำหนัก หากเหมาะสมให้ระบุหมายเลขซีเรียลที่อยู่บนผลิตภัณฑ์หรือสินค้าด้วย การมีบันทึกหมายเลขซีเรียลจะเป็นประโยชน์ในกรณีที่ถูกขโมย

6

ตรวจสอบว่าข้อมูลในใบกำกับสินค้าถูกต้องจากนั้นลงนามในแบบฟอร์ม