การซิงค์บนโฮมกรุ๊ป

คุณสมบัติโฮมกรุ๊ปใน Microsoft Windows ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในเครือข่ายในบ้านของคุณเพื่อให้คุณสามารถแชร์ไฟล์และทรัพยากรเครือข่ายเช่นเครื่องพิมพ์ในเครือข่าย อย่างไรก็ตามการเพิ่มคอมพิวเตอร์ในโฮมกรุ๊ปจะไม่ซิงโครไนซ์ไฟล์ระหว่างพีซีในเครือข่ายโดยอัตโนมัติ ในการซิงค์ไฟล์ผ่านเครือข่ายโฮมกรุ๊ปให้ใช้คุณสมบัติ Windows Briefcase

1

ไปที่โฟลเดอร์ไลบรารีหรือโฟลเดอร์ย่อยบนคอมพิวเตอร์ที่มีไฟล์หรือไฟล์ที่คุณต้องการซิงโครไนซ์กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่ายโฮมกรุ๊ปของคุณ

2

คลิกขวาที่พื้นที่ว่างในหน้าต่างโฟลเดอร์ เลือก“ ใหม่” แล้วคลิก“ กระเป๋าเอกสาร” จากเมนูบริบท

3

ป้อนชื่อกระเป๋าเอกสารในช่องป้อนข้อมูล เลือกและไฮไลต์ไฟล์ที่คุณต้องการซิงโครไนซ์ ลากและวางไฟล์ลงในกระเป๋าเอกสารเพื่อเพิ่มไฟล์ลงในโฟลเดอร์กระเป๋าเอกสาร

4

คลิกขวาที่พื้นที่เปิดจากนั้นกดเคอร์เซอร์ค้างไว้เหนือโฟลเดอร์กระเป๋าเอกสาร เลือก“ คัดลอก” จากเมนูบริบท

5

คลิกไอคอน "เครือข่าย" ทางด้านซ้ายของหน้าต่างโฟลเดอร์ Windows จะแสดงคอมพิวเตอร์ในโฮมกรุ๊ปของคุณภายใต้ไอคอนเครือข่าย

6

ดับเบิลคลิกที่ชื่อคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย ไปที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการวางโฟลเดอร์กระเป๋าเอกสารที่คัดลอกไว้ คลิกแท็บ "จัดระเบียบ" ในเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าต่างโฟลเดอร์จากนั้นเลือก "วาง" จากเมนูแบบเลื่อนลง Windows คัดลอกโฟลเดอร์กระเป๋าเอกสารไปยังคอมพิวเตอร์

7

เปิดไฟล์ในโฟลเดอร์กระเป๋าเอกสารบนคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง ทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของไฟล์ ตัวอย่างเช่นแก้ไขเอกสาร Word หรือเพิ่มเนื้อหาลงในสไลด์ PowerPoint หรือสมุดงาน Excel บันทึกไฟล์เมื่อคุณแก้ไขเสร็จแล้ว

8

คลิกขวาที่โฟลเดอร์กระเป๋าเอกสารจากนั้นเลือก“ อัปเดตทั้งหมด” จากเมนูบริบท Windows ซิงโครไนซ์ไฟล์บนคอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่องในโฮมกรุ๊ป