วิธีการจัดตั้งโรงงานรีไซเคิลในเท็กซัส

ความพยายามในการรีไซเคิลในเมืองใหญ่ของเท็กซัสกำลังเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่นอัตราการรีไซเคิลของ San Antonio เพิ่มขึ้น 300 เปอร์เซ็นต์ในปี 2554 เป็น 19 เปอร์เซ็นต์โดยรวม โรงงานรีไซเคิลเป็นวิธีหนึ่งในการใช้ประโยชน์สูงสุดจากการรวบรวมวัสดุรีไซเคิลที่เพิ่มขึ้นใน Lone Star State

1

ลงทะเบียนโรงงานรีไซเคิลกับสำนักงานเลขาธิการรัฐเท็กซัสเพื่อระบุชื่อโรงงานและโครงสร้างธุรกิจ เจ้าของต้องลงทะเบียนโรงงานเป็น บริษัท รับผิด จำกัด หรือเป็นเจ้าของคนเดียวเป็นต้น

2

ขอรับใบอนุญาตและใบอนุญาตตามประเภทของโรงงานรีไซเคิลที่คุณเปิด คณะกรรมการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งรัฐเท็กซัสมีข้อบังคับเกี่ยวกับอากาศน้ำการจัดเก็บและสภาพของเสียอันตรายที่โรงงานรีไซเคิล อาจต้องมีข้อ จำกัด เพิ่มเติมขึ้นอยู่กับเมืองหรือเขตที่จะปลูกพืช

3

ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของรัฐเท็กซัสเกี่ยวกับการรายงานการจ้างงานใหม่การจัดตั้งสถานที่ทำงานที่ปลอดยาเสพติดให้ผลประโยชน์ตอบแทนคนงานและกำหนดให้นายจ้างบางรายต้องแจ้งการปิดโรงงาน

4

เลือกอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับโรงงานรีไซเคิลโดยพิจารณาจากการดำเนินการเฉพาะที่เกี่ยวข้อง การทำงานแบบสตรีมเดียวนำวัสดุทั้งหมดมาจากโครงการรีไซเคิลด้านข้าง โรงงานสามารถจ้างคนงานเพื่อแยกวัสดุหรือใช้ระบบพัดลมแม่เหล็กและเครื่องเป่าเพื่อทำสิ่งนี้

5

จัดให้มีโรงงานที่มุ่งเน้นไปที่สินค้าเฉพาะเช่นโลหะพลาสติกหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยมีเครื่องจักรแปรรูปเฉพาะสำหรับสินค้านั้น ๆ พืชส่วนใหญ่ต้องการเครื่องล้างสายพานเครื่องอัดฟางและระบบคัดแยก พืชทุกชนิดจะต้องใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อเคลื่อนย้ายวัสดุ