สิ่งที่ติดตามเมื่อตั้งค่า HR Call Center

ศูนย์บริการทรัพยากรบุคคลได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรบุคคลเช่นแพ็คเกจสิทธิประโยชน์การเกษียณอายุและบัญชีเงินเดือน ศูนย์บริการทางโทรศัพท์มีความคุ้มทุนสำหรับ บริษัท ต่างๆโดยทำหน้าที่เป็นร้านค้าครบวงจรเพื่อตอบคำถามของพนักงานและอาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานโดยลดเวลาที่พนักงานใช้ในการค้นหาข้อมูลในสถานที่ต่างๆ สำหรับธุรกิจขนาดเล็กสิ่งนี้อาจช่วยบรรเทาความเครียดของผู้ดูแลระบบโดยมอบหมายคำถามเหล่านี้ไปยังศูนย์บริการลูกค้าเพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความต้องการมากขึ้น

การคัดกรองล่วงหน้า

โดยทั่วไปการโทรจะถูกคัดกรองล่วงหน้าผ่านระบบอัตโนมัติที่เปลี่ยนเส้นทางการโทรไปยังเส้นทางบางเส้นทางตามการเลือกของผู้โทรหรือประเด็นที่ต้องกังวล กระบวนการคัดกรองล่วงหน้าจะควบคุมบรรทัดสำหรับสถานการณ์ที่อาจมีผู้โทรเข้ามาจำนวนมาก นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้โทรถูกส่งไปยังผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมที่สุดซึ่งเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ง ศูนย์บริการทรัพยากรบุคคลติดตามจำนวนผู้โทรและความถี่ที่ผู้โทรเลือกคำตอบที่บันทึกไว้ล่วงหน้าและเส้นทางการคัดกรองล่วงหน้าโดยเฉพาะเช่นที่ตั้งของสำนักงานแผนกทรัพยากรบุคคล

การโทรและประสิทธิผล

ศูนย์บริการติดตามประสิทธิภาพของโปรแกรม อาจอยู่ในรูปแบบของการถามว่าคำถามของผู้เข้าร่วมได้รับการแก้ไขหรือไม่เมื่อสิ้นสุดกระบวนการสื่อสาร ศูนย์บริการยังติดตามจำนวนการโทรและรับทราบแนวโน้มต่างๆ ตัวอย่างเช่นมีการโทรมากขึ้นในระหว่างปีเมื่อมีการเปิดลงทะเบียนสำหรับการประกันภัยหรือไม่

ประสิทธิภาพ

ศูนย์บริการบันทึกระยะเวลาที่พนักงานจะพูดคุยกับตัวแทน บริษัท สามารถเริ่มต้นได้โดยมีเป้าหมายในใจเช่นพนักงานรอไม่เกิน 10 นาทีเพื่อพูดคุยกับตัวแทน ศูนย์บริการติดตามเวลาเฉลี่ยและพิจารณาว่าพนักงานบรรลุเป้าหมายนี้หรือไม่ ศูนย์บริการอาจใช้บุคคลที่มีความรู้เฉพาะทางในการประเมินบริการเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีค่าผิดปกติในการบิดเบือนข้อมูล

ความต้องการของลูกค้า

ศูนย์บริการมักจะขอความคิดเห็นจากผู้โทรเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า ซึ่งรวมถึงการถามผู้โทรว่ามีคำถามข้อกังวลและข้อมูลใดบ้างที่พวกเขาต้องการดูที่ศูนย์บริการ ศูนย์บริการมักจะได้รับข้อมูลนี้โดยให้ผู้โทรเข้าร่วมในการสำรวจประจำปีหรือโดยการทิ้งช่องแสดงความคิดเห็นไว้ที่ด้านหน้าสำนักงาน