มาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับกำไรขั้นต้น

การเปรียบเทียบอัตรากำไรขั้นต้นภายในอุตสาหกรรมเดียวกันและระหว่างอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันอาจเป็นประโยชน์ต่อทั้งเจ้าของธุรกิจที่มีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับ เจ้าของที่มีศักยภาพสามารถตรวจสอบอัตรากำไรขั้นต้นมาตรฐานเมื่อ จำกัด รายชื่อกิจการทางธุรกิจที่เป็นไปได้ให้แคบลงเพื่อพิจารณาว่าโดยทั่วไปอุตสาหกรรมใดทำกำไรได้มากที่สุด เจ้าของธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นมักใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับกำไรขั้นต้นเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินความสามารถในการทำกำไร นอกจากนี้นักลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนอาจเปรียบเทียบธุรกิจกับมาตรฐานอุตสาหกรรมไม่เพียง แต่เพื่อประเมินผลกำไรของธุรกิจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการพิจารณาว่าธุรกิจจัดการทรัพยากรวัสดุและแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด

เกี่ยวกับมาตรฐานกำไรขั้นต้น

มาตรฐานอุตสาหกรรมกำไรขั้นต้น

รูปแบบมาตรฐานอุตสาหกรรม

การเปรียบเทียบมาตรฐานอุตสาหกรรม