ฉันจะป้อนการตรวจสอบเงินอุดหนุนใน QuickBooks ได้อย่างไร?

เมื่อคุณได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลคุณต้องบันทึกเงินฝากและเชื่อมโยงเงินช่วยเหลือเข้ากับบัญชีค่าใช้จ่ายเพื่อแสดงว่าคุณใช้จ่ายเงินอย่างไร รัฐบาลให้เงินอุดหนุนสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะเช่นการจ้างคนงานพิการเพื่อป้องกันการขึ้นราคาสินค้าบางอย่างหรือเพื่อส่งเสริมการจ้างแรงงานชนกลุ่มน้อย

สร้างบัญชีค่าใช้จ่าย

ก่อนที่คุณจะสามารถเชื่อมโยงเงินช่วยเหลือกับบัญชีค่าใช้จ่ายคุณต้องสร้างบัญชีสำหรับหน่วยงานรัฐบาล เข้าถึงผังบัญชีของคุณผ่านเมนูแบบเลื่อนลงรายการ คลิกตัวเลือก "บัญชี" แล้วเลือก "ใหม่" เลือกเมนูแบบเลื่อนลง "ประเภท" และเลือก "รายได้" เป็นประเภทบัญชี พิมพ์ชื่อหน่วยงานของรัฐในช่องชื่อและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเช่นหมายเลขบัญชีและคำอธิบายสั้น ๆ สำหรับบัญชีในช่องที่เกี่ยวข้อง

บันทึกเงินอุดหนุน

เมื่อคุณได้รับเงินช่วยเหลือคุณจะต้องเชื่อมโยงเช็คกับบัญชีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม เข้าไปที่เมนู "การธนาคาร" จากนั้นคลิก "ทำการฝากเงิน" เลือกบัญชีธนาคารที่คุณต้องการใช้เพื่อติดตามเงินช่วยเหลือจากเมนู "ฝากถึง" เมื่อคุณป้อนข้อมูลการฝากเงินแล้วให้เลือกหน่วยงานจากรายการแบบเลื่อนลง "ได้รับจาก" เลือกรายการ "จากบัญชี" และเลือกบัญชีค่าใช้จ่ายเพื่อเชื่อมโยงกับเช็คเงินอุดหนุนเพื่อให้คุณสามารถแสดงวิธีการใช้จ่ายเงินได้ในภายหลัง ป้อนจำนวนเงินของเช็คและเลือกตัวเลือก "เช็ค" เป็นประเภทการชำระเงิน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลในบทความนี้ใช้กับ QuickBooks 2014 อาจแตกต่างกันเล็กน้อยหรือมากกับเวอร์ชันหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ