วิธีการเทคนิคหรือเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของคุณอย่างต่อเนื่องจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานระดับสูงสุดและผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูง ใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในเครื่องมือประเมินผลงานเทคนิคและแนวทางในการประเมินพนักงานตามเกณฑ์ที่สม่ำเสมอและกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละตำแหน่งในธุรกิจของคุณ

การตรวจสอบประสิทธิภาพ

ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานประจำปีซึ่งคุณนั่งลงแบบตัวต่อตัวกับพนักงานแต่ละคนและให้คะแนนผลงานของพนักงานตามเกณฑ์ที่กำหนด ตัวอย่างเช่นใช้การวัดผลเช่นความตรงต่อเวลาการทำงานเป็นทีมความคิดริเริ่มการบริการลูกค้าและการประชุมโควต้า หากพนักงานมีเป้าหมายส่วนบุคคลให้ประเมินความก้าวหน้าและทำการเปลี่ยนแปลงหากจำเป็นเพื่อให้พนักงานของคุณมีสมาธิและติดตามได้ คุณสามารถใช้การตรวจสอบประสิทธิภาพเพิ่มเติมเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการเพิ่มโบนัสหรือการส่งเสริมการขาย

Peer Review

ในธุรกิจขนาดเล็กที่พนักงานมักทำงานอย่างใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงานและมีส่วนร่วมในโครงการของทีมการทบทวนโดยเพื่อนจะเป็นประโยชน์ในการประเมินคุณภาพของการแสดงแต่ละครั้ง ในการตรวจสอบเพื่อนร่วมงานมีโอกาสให้คะแนนซึ่งกันและกันตามเกณฑ์ที่คุณกำหนดไว้ ตัวอย่างเช่นคุณอาจถามพนักงานว่าเพื่อนร่วมงานจัดการกับความเครียดอย่างไรมีส่วนร่วมในโครงการกลุ่มตรงตามกำหนดเวลาและแบ่งปันงานและภาระต่างๆ

การประเมินผลย้อนกลับ

ให้พนักงานประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างานผ่านเทคนิคการประเมินผลแบบย้อนกลับซึ่งพนักงานจะให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผู้จัดการของพวกเขา ถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้นำความยุติธรรมความพร้อมและความรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ บริษัท ในสถานการณ์เช่นนี้รูปแบบการประเมินแบบไม่เปิดเผยตัวตนเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการสัมภาษณ์ด้วยตนเองเนื่องจากการไม่เปิดเผยตัวตนกระตุ้นให้พนักงานพูดอย่างตรงไปตรงมาและเป็นอิสระ

การประเมินแผนก

การประเมินแผนกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดำเนินการในการตั้งค่าการสัมมนาแบบเน้นกลุ่มสนับสนุนให้สมาชิกในทีมหารือเกี่ยวกับประสิทธิผลโดยรวมของแต่ละแผนก รูปแบบประเภทนี้ควรนำโดยผู้ดูแลหรือผู้จัดการที่นำประเด็นการพูดคุยที่เกี่ยวข้องกับโครงการเฉพาะความพยายามแนวทางและเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนก แนวทางนี้จะประเมินประสิทธิผลของแผนกโดยรวมนอกเหนือจากหรือแยกออกจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล

ออกจากการสัมภาษณ์

เมื่อพนักงานลาออกจาก บริษัท ของคุณการสัมภาษณ์สามารถช่วยให้คุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์ของบุคคลนั้นกับธุรกิจของคุณ การสัมภาษณ์ออกจากงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลหรือผู้จัดการระดับสูงพยายามที่จะตรวจสอบว่าพนักงานชอบและไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับงานและสาเหตุที่บุคคลนั้นออกจากงาน ข้อมูลนี้ให้ข้อมูลที่มีค่าซึ่งคุณสามารถใช้ในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณถามคำถามที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการรับรู้สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานความพึงพอใจในงานการจัดการเงินเดือนและค่าตอบแทน