ข้อตกลงแรงงานโครงการมีประโยชน์อย่างไร?

หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯลงนามข้อตกลงแรงงานโครงการกับองค์กรแรงงานและผู้รับเหมาเพื่อทำงานในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ระยะยาว กฎหมายของรัฐบาลกลางอนุญาตให้ใช้ข้อตกลงแรงงานโครงการซึ่งเป็นข้อตกลงการเจรจาต่อรองร่วมก่อนจ้างเพื่อกำหนดเงื่อนไขการจ้างงานสำหรับโครงการก่อสร้าง ข้อตกลงแรงงานของโครงการหรือ PLA ได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาหลายประการที่พบบ่อยในสัญญาก่อสร้างระยะยาวในขณะที่ให้ผลประโยชน์เฉพาะแก่ชุมชนท้องถิ่นผู้เสียภาษีคนงานและธุรกิจ

ความมั่นคงของโครงการระยะยาว

ข้อตกลงแรงงานโครงการหรือที่เรียกว่าข้อตกลงการรักษาเสถียรภาพของโครงการสามารถเพิ่มเสถียรภาพและประสิทธิภาพของโครงการก่อสร้างในระยะยาวได้อย่างมาก โครงการดังกล่าวมักจะมีนายจ้างหลายคนและนำเสนอความท้าทายพิเศษในการวางแผนต้นทุนและการเสนอราคาตามสัญญา PLA แก้ไขปัญหาด้านแรงงานกำหนดมาตรฐานด้านต้นทุนและช่วยให้โครงการดำเนินไปตามกำหนดเวลาโดยป้องกันการปิดระบบที่มีค่าใช้จ่ายสูง ข้อตกลงดังกล่าวช่วยให้โครงการสามารถจัดหาคนงานที่ยอมรับเงื่อนไขของสัญญาจ้างล่วงหน้าได้อย่างสม่ำเสมอ PLA ป้องกันข้อพิพาทด้านแรงงานให้มติที่มีผลผูกพันสำหรับการแก้ไขปัญหาและประสานงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ

การแก้ไขความขัดแย้งของสหภาพ

ข้อตกลงแรงงานโครงการอนุญาตให้ทั้ง บริษัท ที่เป็นสหภาพและไม่ใช่สหภาพแรงงานสามารถประมูลโครงการได้ PLA ให้ข้อตกลงเดียวกันสำหรับคนงานทุกคนและห้ามมิให้องค์กรสหภาพแรงงานเลือกปฏิบัติต่อผู้สมัครงานที่ไม่ใช่สหภาพแรงงาน PLA อนุญาตให้พนักงานที่ไม่ใช่สหภาพแรงงานเลือกที่จะไม่เป็นสมาชิกสหภาพเต็มรูปแบบ พนักงานที่ไม่ใช่สหภาพแรงงานอาจจ่ายค่าธรรมเนียมสหภาพแรงงานลดลงหรืออาจเลือกที่จะไม่จ่ายค่าธรรมเนียมสหภาพก็ได้ขึ้นอยู่กับรัฐที่โครงการก่อสร้างเกิดขึ้น

การยอมรับความหลากหลายและความปลอดภัย

ข้อตกลงแรงงานในโครงการมักกำหนดเป้าหมายหรือข้อกำหนดสำหรับการรวมธุรกิจขนาดเล็กผู้รับเหมาของชนกลุ่มน้อยและธุรกิจที่ตรงตามข้อกำหนดด้านความพิการ ชุมชนอาจรวมเป้าหมายการพัฒนาแรงงานในท้องถิ่นไว้ใน PLA เพื่อสนับสนุนการจ้างกลุ่มเป้าหมายของประชากรเช่นทหารผ่านศึกและชนกลุ่มน้อย PLA อาจรวมถึงเป้าหมายหรือข้อกำหนดสำหรับการมีส่วนร่วมของธุรกิจขนาดเล็กในโครงการก่อสร้าง ข้อตกลงแรงงานในโครงการรวมถึงข้อกำหนดที่กำหนดให้ บริษัท ต่างๆต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลกลางและของรัฐที่ควบคุมความปลอดภัยและสุขภาพในสถานที่ทำงานและกฎหมายโอกาสที่เท่าเทียมกัน

การฝึกอบรมและความก้าวหน้า

หน่วยงานระดับกลางของรัฐบาลกลางส่งเสริมการใช้ PLA เป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือคนงานและครอบครัวของพวกเขาให้เข้าสู่ชนชั้นกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ว่างงานหรือขาดงาน PLA สามารถรวมข้อกำหนดสำหรับการฝึกอบรมรวมถึงการสร้างโปรแกรมการฝึกงานและเพิ่มโอกาสในการทำงานสำหรับคนงานจากชุมชนที่มีรายได้น้อย การฝึกอบรมและประสบการณ์ขั้นสูงสามารถส่งผลให้ได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้น PLA จัดเตรียมโครงสร้างสำหรับการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานด้านแรงงานในพื้นที่และสำหรับการบังคับใช้และการติดตามผลของข้อกำหนดการฝึกอบรมในข้อตกลง