วัตถุประสงค์ของการรณรงค์ประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการจัดการการสื่อสารระหว่างบุคคลองค์กร บริษัท ธุรกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีชื่อเสียงและสาธารณชน กิจกรรมบางอย่างที่อาจรวมอยู่ในแคมเปญประชาสัมพันธ์อาจรวมถึงการทำงานกับสื่อการพูดในงานกิจกรรมและการประชุมการจัดการการจัดการชื่อเสียงและปัญหาวิกฤตการสื่อสารกับพนักงานระหว่าง บริษัท และการวางแผนและการใช้งานโซเชียลมีเดีย แคมเปญเป็นส่วนสำคัญของการประชาสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จและต้องอาศัยการวางแผนและการจัดการอย่างละเอียดถี่ถ้วน

การวิเคราะห์สถานการณ์

ก่อนเริ่มแคมเปญประชาสัมพันธ์ควรคำนึงถึงสถานการณ์ปัจจุบันขององค์กร บริษัท หรือบุคคล หากมีปัญหาเฉพาะที่ต้องได้รับการแก้ไขเช่นสถานการณ์วิกฤตนั่นจะเป็นจุดโฟกัสของแคมเปญ หากจุดประสงค์คือเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งส่วนแบ่งการตลาดและการมองเห็นดังนั้นควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่า บริษัท เป็นที่รับรู้ของลูกค้าและสาธารณชนอย่างไร ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กรควรนำมาพิจารณาในการพัฒนาการรณรงค์ประชาสัมพันธ์

การกำหนดวัตถุประสงค์

หลังจากวิเคราะห์สถานการณ์แล้วให้ระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของแคมเปญประชาสัมพันธ์ เขียนเป้าหมายเฉพาะที่ทุกคนในทีมเข้าใจได้ชัดเจน เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆเช่นปัญหาด้านงบประมาณและเวลาวัตถุประสงค์ทั้งหมดควรบรรลุได้อย่างสมเหตุสมผล ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่วัตถุประสงค์แต่ละข้อจำเป็นต้องเป็นจริง สุดท้ายควรพัฒนาไทม์ไลน์เพื่อช่วยติดตามแต่ละขั้นตอนวัตถุประสงค์

การระบุกลุ่มสาธารณะ

ระบุกลุ่มสาธารณะที่สำคัญที่ บริษัท ของคุณต้องการให้เกิดผลด้วยข้อความประชาสัมพันธ์ ตัวอย่างเช่นกำหนดว่ากลุ่มใดทราบถึงปัญหาที่จะแก้ไขหรือที่คุณต้องการสร้างความตระหนัก ข้อมูลนี้บางส่วนจะปรากฏชัดเจนในขณะที่ทำการวิเคราะห์สถานการณ์ หากต้องการทราบว่ามีสาธารณะที่คุณต้องการอยู่ที่ไหนให้ค้นหาคำหลักทางออนไลน์ สิ่งนี้สามารถเปิดเผยกลุ่มและสถานที่ที่ต้องการกำหนดเป้าหมายในช่วงการเผยแพร่จริงของแผน ในขณะที่กำหนดกลุ่มสาธารณะให้ระบุทัศนคติของแต่ละคนที่มีต่อสถานการณ์หรือองค์กรของคุณโดยทั่วไป สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งข้อความสำคัญได้

การสร้างวัสดุหลายแง่มุม

พัฒนาวัสดุที่สามารถใช้งานได้หลากหลายสำหรับการแจกจ่าย ตัวอย่างเช่นสร้างข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยข้อความที่มีความหมายเกี่ยวกับกิจกรรมขององค์กรของคุณ เขียนบทความที่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า การใช้ข้อมูลที่พบผ่านการตรวจสอบความคิดเห็นของสาธารณชนเกี่ยวกับองค์กรของคุณเน้นย้ำในเชิงบวกและจัดการกับข้อกังวลของสาธารณชนที่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยน สร้างวิดีโอสั้น ๆ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์และเครือข่ายโซเชียลมีเดียของคุณ พิจารณาจัดทำจดหมายข่าวออนไลน์หรือจดหมายเพื่อส่งถึงลูกค้าปัจจุบันและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า

การจัดจำหน่ายและตำแหน่งข้อมูล

หาโอกาสในการพูดคุยถึงสิ่งที่ บริษัท ได้ทำเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ให้บริการ เข้าร่วมกิจกรรมที่เน้นกิจกรรมเชิงบวกสำหรับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า เขียนเกี่ยวกับแต่ละกิจกรรมที่องค์กรมีส่วนร่วมและโพสต์บนเว็บไซต์ของ บริษัท ในบล็อกและในข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บทความในสิ่งพิมพ์ท้องถิ่นระดับชาติและออนไลน์ เผยแพร่ข้อมูลในแพลตฟอร์มสื่อต่างๆเช่นเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านนิตยสารออนไลน์สื่อและการแจ้งเตือนจดหมายข่าว