ตัวอย่างการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

การทบทวนผลงานของพนักงานสามารถช่วยวัดความก้าวหน้าของพนักงานและศักยภาพของเขาได้ เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กสามารถพัฒนาและนำพนักงานในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การตรวจสอบประสิทธิภาพยังช่วยเน้นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นซึ่งต้องได้รับการแก้ไข

จุดแข็ง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานควรรวมถึงจุดแข็งที่พนักงานได้แสดงในขณะที่ทำงานของเขา ตัวอย่างเช่นหาก Tony ในด้านการบัญชีมีความสามารถพิเศษในการทำบัญชีเงินเดือนอย่างถูกต้องแม้ว่าจะมีความยุ่งยากในการคำนวณค่าตกแต่งเพิ่มเติมก็ตามควรสังเกตการตรวจสอบประสิทธิภาพ สิ่งใดก็ตามที่ทำให้พนักงานโดดเด่นและแสดงให้เห็นว่าเขาทำงานได้ดีเพียงใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเผชิญกับความทุกข์ยากควรรวมไว้ด้วย หากไม่พบจุดแข็งที่เฉพาะเจาะจงควรสังเกตสิ่งนี้และควรให้แผนปรับปรุงแก่พนักงาน

จุดอ่อน

นอกจากนี้ยังต้องครอบคลุมจุดอ่อนในการประเมินประสิทธิภาพ จุดอ่อนเหล่านี้ควรได้รับการปกปิดอย่างยุติธรรมและเรียบง่าย ตัวอย่างเช่นหาก Tony ไม่เข้มแข็งในการส่งรายงานการบัญชีรายสัปดาห์สิ่งนี้จะต้องรวมอยู่ในการประเมินประสิทธิภาพของเขาด้วย เมื่อค้นพบจุดอ่อนแล้วให้รวมแผนเพื่อช่วยให้พนักงานพัฒนาความแข็งแกร่งในด้านเหล่านี้

บรรลุเป้าหมาย

หากพนักงานอยู่กับ บริษัท มาหลายปีเขาควรผ่านการประเมินราคาหลายครั้งและได้รับเป้าหมายเพื่อปรับปรุงผลงานของเขา เป้าหมายที่พวกเขาประสบความสำเร็จตั้งแต่การประเมินประสิทธิภาพครั้งล่าสุดควรได้รับการบันทึกไว้ในการประเมินใหม่ของเขา สิ่งนี้ช่วยให้พนักงานและผู้บริหารทราบว่าพนักงานมีความก้าวหน้าอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป หากพนักงานยังใหม่เป้าหมายพื้นฐานที่เขาได้รับเมื่อได้รับการว่าจ้างจะต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อดูว่าพวกเขาบรรลุเป้าหมายหรือไม่

ศักยภาพในการปรับปรุง

ส่วนสุดท้ายของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานควรมีส่วนเกี่ยวกับวิธีที่พนักงานสามารถปรับปรุงได้ พนักงานจะได้รับสำเนาการประเมินนี้ แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ต้องปรับปรุงในขณะที่รักษาโทนเสียงให้ยุติธรรมสมดุลและมีจังหวะ ส่วนนี้สามารถกล่าวถึงเป้าหมายที่คุณต้องการให้พนักงานบรรลุ