ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีเครื่องมืออะไรบ้าง?

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ บริษัท ของคุณมีค่าอย่างยิ่งสำหรับคุณในการพัฒนากำลังงานที่มีประสิทธิผลซึ่งมีความพึงพอใจในงานระดับสูง หากคุณยังไม่ได้แต่งตั้งผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้กำหนดลำดับความสำคัญของคุณในการสรรหาบุคคลที่มีความมั่นใจความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการเป็นผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรเริ่มต้นหรือธุรกิจขนาดเล็ก

ความเป็นผู้นำด้านทรัพยากรบุคคล

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกใหม่สำหรับองค์กรของคุณซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จำนวนมากจะมาพร้อมกับแผนการพัฒนาแผนกทรัพยากรบุคคลที่จะเพิ่มทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของคุณนั่นคือทุนมนุษย์ของคุณ ทุนมนุษย์เป็นทรัพยากรที่คุณมีในพนักงานทุกคน คุณรับสมัครพนักงานโดยพิจารณาจากความสามารถหลักในงานและทักษะทางเทคนิคและสัญญาว่าพวกเขาจะมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญเพื่อความสำเร็จของ บริษัท ของคุณ ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพได้รับการฝึกฝนให้พัฒนาและรักษาความสามารถนั้นไว้โดยใช้ความรู้และเครื่องมือที่มีให้กับเธอ

ขึ้นรูปฝ่ายทรัพยากรบุคคล

พนักงานแผนกทรัพยากรบุคคลเป็นเครื่องมือหลักอย่างหนึ่งสำหรับผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการนำองค์กรของคุณไปสู่สถานะที่มีประสิทธิผลและผลกำไร ใน บริษัท สตาร์ทอัพบางครั้งก็ยากที่จะสร้างสมดุลระหว่างงานในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและการจัดการหน้าที่ในการจัดตั้งแผนกทรัพยากรบุคคล การจัดตั้งแผนกทรัพยากรบุคคลต้องใช้มากกว่าการจ้างพนักงาน การจัดตั้งแผนกทรัพยากรบุคคลสำหรับ บริษัท ใหม่นั้นคล้ายกับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ นอกเหนือจากจำนวนละติจูดที่คุณให้ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลแล้ว บริษัท จะต้องกำหนดหน้าที่และโครงสร้างของแผนกใหม่นี้ นอกจากนี้ บริษัท จะต้องแนะนำจุดประสงค์ของแผนกทรัพยากรบุคคลให้กับแผนกอื่น ๆเครื่องมือที่มีให้สำหรับผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณ ได้แก่ การพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับปรัชญาธุรกิจวิสัยทัศน์และพันธกิจสำหรับองค์กรของคุณ

การจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์

การเลือกผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่มีประสบการณ์จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาบุคลากรแบบครบวงจร การสรรหาแบบครบวงจรหมายถึงกระบวนการดึงดูดผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากจุดที่พวกเขาแสดงความสนใจในองค์กรของคุณจนถึงวันที่พวกเขาเริ่มทำงานให้คุณจริงๆ ด้วยความที่หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณเป็นพนักงานคนแรกของแผนกเธอจะต้องดึงเอาเทคนิคที่ใช้ในบทบาทหน้าที่ในฐานะหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลจากฐานความรู้มาใช้ นี่เป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือที่ผู้จัดการของคุณจะใช้ในการจัดตั้งแผนกทรัพยากรบุคคลของคุณ นอกจากนี้แหล่งข้อมูลอีกอย่างคือพนักงานที่เธอทำงานในตำแหน่งก่อนหน้านี้ หลายครั้งที่ผู้จัดการและผู้บริหารพิจารณานำการสนับสนุนและพนักงานมืออาชีพไปยัง บริษัท ใหม่ที่พวกเขาเคยทำงานด้วยมาก่อนการสรรหาผู้ที่มีศักยภาพจากงานก่อนหน้านี้ทำได้ค่อนข้างง่ายหากผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณดำเนินการในลักษณะที่ไม่กระทบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพของเธอเองหรือจริยธรรมที่กำหนดไว้สำหรับองค์กรของคุณ ดังที่กล่าวมาเครื่องมือที่มีค่าอย่างยิ่งอีกอย่างหนึ่งสำหรับผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณคือการจัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ซึ่งเธอมีความสัมพันธ์ในการทำงานที่ดีเยี่ยม

การสนับสนุนความเป็นผู้นำของผู้บริหาร

องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับความสำเร็จของผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลคือการสนับสนุนจากทีมผู้นำผู้บริหารของคุณ เครื่องมือนี้ช่วยให้เขาสามารถจัดการแผนกทรัพยากรบุคคลด้วยระดับอำนาจและละติจูดที่จำเป็นในการตัดสินใจและดำเนินการในนามขององค์กรในลักษณะที่สอดคล้องกับค่านิยมและวัตถุประสงค์ของ บริษัท ของคุณ แม้ว่าตามกฎแล้วทรัพยากรบุคคลจะไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นผู้นำของผู้บริหาร แต่ก็เป็นไปได้ที่จะจ้างหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่มีข้อมูลเชิงลึกอย่างมากซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารระดับ C เครื่องมือนี้อยู่ที่ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมความเฉียบแหลมทางธุรกิจและทักษะความเป็นผู้นำ