วิธีแฟกซ์ด้วย Officejet J6480

หากคุณจำเป็นต้องส่งเอกสารทางแฟกซ์เป็นครั้งคราวเครื่องพิมพ์ออล - อิน - วันเช่น HP Officejet J6480 จะมีประโยชน์เพราะรวมอุปกรณ์ที่คุณอาจใช้บ่อยเช่นเครื่องพิมพ์กับเครื่องแฟกซ์ซึ่งคุณอาจไม่ต้องการ เพื่อซื้อเป็นหน่วยแบบสแตนด์อะโลน Officejet J6480 สามารถส่งเอกสารหลายหน้าเป็นขาวดำหรือสีผ่านตัวป้อนเอกสารในตัว คุณยังสามารถส่งแฟกซ์หน้าเดียวได้โดยวางเอกสารบนเตียงสแกนเนอร์โดยตรง

1

จัดเรียงเอกสารหากคุณส่งแฟกซ์มากกว่าหนึ่งหน้าและตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอบหน้าตรงกัน ดันเอกสาร - หงายขึ้นและโดยให้ขอบด้านล่างของหน้าที่หันออกไปด้านนอก - เข้าไปในตัวป้อนกระดาษที่ด้านบนของ Officejet J6480 จนกระทั่งเครื่องพิมพ์ส่งเสียง หากคุณกำลังส่งแฟกซ์เอกสารหน้าเดียวคุณสามารถเปิดด้านบนของเครื่องพิมพ์และวางหน้าลงบนเครื่องสแกนแบบแท่นโดยจัดมุมของหน้าให้ตรงกับไอคอนที่มุมเตียงสแกนเนอร์

2

ดันที่กั้นพลาสติกที่ด้านข้างของถาดป้อนกระดาษจนชิดเอกสาร

3

กดหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการส่งแฟกซ์โดยใช้แป้นหมายเลขของเครื่องพิมพ์ หากคุณต้องการกดหมายเลขเช่น "9" เพื่อเข้าถึงสายนอกให้ป้อนหมายเลขนั้นก่อน

4

กดปุ่ม "Black" หรือ "Color" ในส่วน "Start Fax" ทางด้านขวาของแผงควบคุม Officejet J6480 เครื่องพิมพ์จะสแกนเอกสารกดหมายเลขที่คุณป้อนและดำเนินการส่งแฟกซ์