วิธีลบประวัติการแชทข้อความโต้ตอบแบบทันทีใน Windows Messenger

Windows Live Messenger เดิมเรียกว่า Windows Messenger และ MSN Messenger มีคุณสมบัติที่สามารถบันทึกการสนทนาทั้งหมดของคุณไปยังโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ข้อความก่อนหน้าของผู้ติดต่ออาจปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปิดหน้าต่างแชทเป็นครั้งแรกและคุณยังสามารถใช้โปรแกรมดูแชทในตัวของโปรแกรมเพื่ออ่านการแชทเก่าสำหรับผู้ติดต่อแต่ละราย หากไฟล์ประวัติการแชทมีขนาดใหญ่เกินไปคุณอาจต้องการลบประวัติการแชท คุณยังสามารถปิดใช้งานการตั้งค่าที่ทำให้ Windows Live Messenger บันทึกประวัติการสนทนาได้

1

ลงชื่อเข้าใช้ Windows Live Messenger หากคุณไม่เห็นแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าต่างหลักให้คลิกชื่อของคุณใกล้กับด้านขวาของหน้าต่างจากนั้นเลือก "แสดงแถบเมนู" คลิกเมนู "ไฟล์" และเลือก "ดูประวัติข้อความ"

2

ดับเบิลคลิกชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการลบประวัติการแชท คุณสามารถดูและลบประวัติการแชทของผู้ติดต่อได้ครั้งละหนึ่งรายการเท่านั้น

3

คลิก "ลบประวัติ" ที่ด้านบนของบันทึกการสนทนาที่เปิดขึ้นจากนั้นคลิก "ใช่" เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการลบประวัติการแชทของผู้ติดต่อ