ตัวอย่างคำชี้แจงวิสัยทัศน์สำหรับร้านฮาร์ดแวร์

ร้านฮาร์ดแวร์ที่ประสบความสำเร็จจะวางแผนวัตถุประสงค์ของพวกเขาด้วยคำแถลงวิสัยทัศน์สั้น ๆ ที่บ่งบอกถึงแผนระยะยาวของเจ้าของสำหรับ บริษัท รวมถึงการเติบโตค่านิยมและการมีส่วนร่วมต่อชุมชน โดยพื้นฐานแล้วคำแถลงวิสัยทัศน์ - ซึ่งไม่ต้องสับสนกับพันธกิจ - เป็นการสะท้อนความเชื่อและหลักการต่างๆที่เจ้าของหวังว่าจะเป็นแนวทางใน บริษัท ในอนาคต ร้านฮาร์ดแวร์ที่มีคำแถลงวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้อย่างดีสามารถสร้างพันธกิจเพื่อชี้นำวัตถุประสงค์ปัจจุบันหรือวันต่อวันได้

บริการลูกค้าเป็นอันดับแรก

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของร้านฮาร์ดแวร์ควรเข้าใจวิสัยทัศน์ของ บริษัท ได้อย่างรวดเร็วและถ่ายทอดให้ผู้อื่นทราบได้อย่างง่ายดาย เครือข่ายฮาร์ดแวร์ขนาดใหญ่ระดับประเทศแห่งหนึ่งให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก: "เราจะจัดหาโซลูชันที่มีมูลค่าลูกค้าด้วยราคาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดเพื่อให้ร้านของเราเป็นตัวเลือกแรกสำหรับการปรับปรุงบ้าน" คำแถลงวิสัยทัศน์นี้กำหนดอย่างชัดเจนถึงความปรารถนาของ บริษัท ที่จะทำสิ่งที่ต้องทำเพื่อความเป็นเลิศในด้านการบริการลูกค้าไม่ว่าจะเป็นสำหรับเจ้าของบ้านหรือผู้รับเหมา

ความเป็นเลิศในความพึงพอใจของพนักงาน

แทนที่จะสร้างคำแถลงขอบเขตกว้าง ๆ ที่สามารถลดทอนเป้าหมายได้ร้านฮาร์ดแวร์ควรพยายามสร้างคำแถลงวิสัยทัศน์ที่กระชับรวบรัดและเป็นลายลักษณ์อักษร แฟรนไชส์เครือข่ายฮาร์ดแวร์ขนาดใหญ่ระดับประเทศที่ตั้งอยู่ในมอนทาน่าให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศในหมู่คนงานด้วยวิสัยทัศน์: "นายจ้างที่ดีที่สุดในสามชุมชน" หาก บริษัท แสดงคำแถลงวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานพวกเขากำลังบอกผู้สมัครงานที่คาดหวังและพนักงานปัจจุบันว่าสวัสดิการของพวกเขาเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

เรียบง่าย แต่ทรงพลัง

เจ้าของร้านฮาร์ดแวร์ที่เลือกคำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจเพื่อสื่อถึงทิศทางของวิสัยทัศน์สามารถสื่อสารถึงความตั้งใจของร้านค้าของเขาและกระตุ้นให้พนักงานหรือผู้นำช่วยบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ คำแถลงวิสัยทัศน์ที่ทะเยอทะยาน แต่เรียบง่ายคำหนึ่งสามารถหล่อหลอมความเข้าใจและสร้างความไว้วางใจได้ดังตัวอย่างจากร้านฮาร์ดแวร์เล็ก ๆ ทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนีย: "เราสัญญาว่าทุกวันจะส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนพนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา"

ผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

ร้านค้าปรับปรุงบ้านที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศที่เปิดตัวในปี 2519 ด้วยคำแถลงนี้: "วิสัยทัศน์ของร้านค้าคลังสินค้าที่เต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทในราคาที่ต่ำที่สุดโดยมีพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมให้บริการลูกค้าที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม" คำแถลงนี้เน้นย้ำถึงคุณค่าของมนุษย์ในวิสัยทัศน์ไม่ใช่เฉพาะกับพนักงานที่มีทักษะเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการบริการลูกค้าที่มีมูลค่าเพิ่มที่จำเป็นเพื่อให้ได้ประสบการณ์การค้าปลีกที่ยอดเยี่ยมสำหรับลูกค้า